Banner Image Banner Image 2 Banner Image 3 Banner Image 4 Banner Image 3 Banner Image 4 Banner Image 4

Contacts

Rural Housing Enablers in Wales:

Your Name:
Your Email Address:
Enquiry:

 • Anglesey / Ynys Môn

  Dylan Owen

  Hwylusydd Tai Gwledig / Rural Housing Enabler
  Uned 8/9. Llys y Fedwen, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4BL
  Ffôn / Phone 01286 889235
  Ebost / Email Dylan.Owen@grwpcynefin.org

 • Gwynedd

  Arfon Hughes

  Uwch Hwylusydd Tai Gwledig / Senior Rural Housing Enabler
  Tŷ Abermawddach, 4 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3ES
  Ffôn / Phone 01286 889289 / 07979 803547
  Ebost / Email arfon.hughes@grwpcynefin.org
  Twitter: @HTGGwyneddRHE

 • South Powys / De Powys

  Link

  http://www.powyshousing.co.uk

 • Monmouthshire / Sir Fynwy

  David James

  Galluogydd Tai Gwledig / Rural Housing Enabler
  Ffôn / Phone 07736 098103
  Ebost / Email david.james@rhe-monandpowys.co.uk
  Twitter: @Mon_RHE

 • North Powys / Gogledd Powys

  Link

  http://www.powyshousing.co.uk


 • Pembrokeshire & Carmarthenshire / Sir Benfro & Sir Gâr

  Link

  https://www.pembrokeshire.gov.uk/content.asp?nav=1108

  http://www.carmarthenshire.gov.wales/home/residents/housing/

 • Conwy

  Victoria Kelly

  Hwylusydd Tai Gwledig / Rural Housing Enabler
  Uned 8/9, Llys y Fedwen, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4BL
  Ffôn / Phone 01286 889247
  Ebost / Email Victoria.Kelly@grwpcynefin.org

 • Vale of Glamorgan / Cyngor Bro Morgannwg

  Kelly Davies

  kdavies@valeofglamorgan.gov.uk
  01446 709433

 • Ceredigion ac Ardalaoedd Ffiniol / Cerdigion and Border Areas

  Elen Grantham

  Link

  N/A

  Hwylusydd Tai Gwledig / Rural Housing Enabler
  Uned 4, Parc Business Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7HH
  Unit 4, Pont Steffan Business Park, Lampeter, Ceredigion, SA48 7HH
  Ffôn / Phone 01570 424318 / 07950 964252
  Ebost / Email rhe@taiceredigion.org.uk